Afspraken

Huisartsen:

De spreekuren van dokter Verburg zijn op afspraak. U kunt telefonisch een afspraak maken.

Voor het maken van een afspraak kunt u bellen:
Voor dokter Verburg: 0515 – 572 462

Als u niet in staat bent de praktijk te bereiken, kunt u aanvragen voor huisbezoeken via het zelfde nummer doen. In de toekomst zal het ook mogelijk worden online een afspraak te maken. Wij zijn hier hard mee aan het werk.

Afspraken bij voorkeur vóór ’s ochtends 10 uur. U wordt dan als regel de zelfde dag geholpen.

Doktersassistente

Zij maakt alle telefonische afspraken voor de spreekuren en huisbezoeken.

Bij haar kunt u tevens terecht voor:

 • Urineonderzoek
 • Wrattenspreekuur
 • Bloedonderzoek (in overleg met de arts)
 • Uitstrijkjes in het kader van het Bevolkingsonderzoek
 • Wondverzorging (inclusief hechtingen verwijderen)
 • Oren uitspuiten
 • Opvragen onderzoeksuitslagen van het ziekenhuis
 • Afnemen dan wel bespreken van SOA testen
 • Algemene vragen over de huisartsenpraktijk

Praktijkverpleegkundige

Op afspraak kunt u bij onze verpleegkundige terecht voor:

 • Controle en behandelingsadvies suikerziekte
 • Controle en advies chronische longziekte (+ inhalatie instructies)
 • Advisering bij risicofactoren (hoge bloeddruk, roken, overgewicht, etc.).

Psychiatrisch Verpleegkundige (POH-GGZ)

Voor hulpverlening bij psychische problemen kunt u bij één van onze POH-GGZ medewerkers terecht.
Informeer voor afspraken bij onze doktersassistente.
De eindverantwoordelijke, met name voor de medicatie, blijft uw huisarts.